Vysokoteplotní křemičitanové materiálye

Křemičitanové materiály jsou vynikající vysokoteplotní izolací a mohou být dlouhodobě používány beze změn vlastností  při teplotách okolo  1000°С (materiál Puresil do  1200°С) a krátkodobě i při vyšších teplotách.

Výrobky z křemičitého skla jsou vyjímečně inertní k velkému množství chemických reagentů, jsou odolné organickým i neorganickým kyselinám libovolných koncentrací i pří vyšších teplotách (s výjimkou fluorovodíkové, fosforečné a solné) a slabým alkaliím a roztaveným kovům (mimo Мg, Na, Si ) a slitinám. Vyznačují se vysokou chemickou stabilitou k vodě a vysokotlaké páře, mají schopnost pohlcovat vlhkost ale ne rozštěpе ve vodním prostředí, jsou stabilní ve vakuu.

Tyto materiály se uplatňují jako náhrada azbestu a používají se v různých oblastech průmyslu:

  • Zpracování ropy
  • Letectví a kosmonautice
  • Metalurgii
  • Výroba potrubí a zásobníků
  • Výroba automobilů
  • Atomová energetika

Křemičitanové tkaniny

Nabízíme Vám široký sortiment křemičitanových tkanin gramáže od 120 do 1400 g/m2, šíře do 2 m s různými druhy apretace které zlepšuji užitné vlastnosti. Jeden z významných sektorů použití  křemičitanových tkanin je výroba svářečských přikrývek, protipožárních pláten, těsnících clon  a rolet,  plášťů na zateplení budov, vysokoteplotních izolací pecí, turbín, závěsů proti rozstřiku tavenin kovů a závěsů pro zachycení jisker.

Křemičitanové síťky

Používají se jako filtrační materiál při čištění tavenin ocelí, litin i barevných kovů při jejich lití do forem. Použití filtrů z  křemičitanové síťky umožňuje 1-2x snížit zmetkovitost odlitků, zlepšit strukturu kovu, zlepšit jeho mechanické a technologické vlastnosti.

Křemičitanové nitě

Křemičitanové nitě jsou základním materiálem pro tkaní stuh, tkanin, izolačních opletů, bužírek, tubingů, ucpávek a šňůr.

Křemičitanové Vlákno

Základní oblast použití je výroba  probodávaneho jehlami materiálu který má široké uplatnění v automobilovém průmyslu, metalurgii, atomové a tepelné energetice a v izolování elektrických a plamenových pecích.

Hotové výrobky z  křemičitanových materiálů

Největší rozšíření nalezly protipožární plátna která se používají pro lokalizaci požáru v jeho počátku a také v hašení oděvů metodou zakrytí požáru a tím jeho uhašením zabráněním přístupu kyslíku. Plátna se zhotovují z křemičitanových tkanin.

OZNAČENÍ MATERIÁLU

OBLAST POUŽITÍ

Křemičitanová nit

Složení SiO2 94-96%
К11С6-68, К11С6-90, К11С6-136, К11С6-170BA, К11С6-170BAx2, K11C6-170BAx3, K11C6-180, K11C6-180x2, K11C6-180x3, K11C6-180x5
Složení SiO2 >98%
PS6-68,PS6-90, PS6-136, PS6-170BA, PS6-170BAx2, PS6-170BAx3, PS6-180, PS6-180x2,PS6-180x3, PS6-180x5

Pro tkaní tkanin, pásek, punčošek, opletů pro vysokoteplotní izolaci. Pro výrobu kabelů pracujících v prostředí vysoké teploty do 1200C, pro prošívání ochranných výrobků z   křemičitanových  tkanin pro protipožární ochranu, pro ochranu při svařování a jiných druhů ochrany technologických zařízení.

Křemičitanová tkanina

Složení SiO2 94-96%
КТ-120, КТ-180, KT-11, KT-11-TO, КТ-400, КТ-600, КТ-600-TO, КТ-600-V, КТ-600-CV, КТ-600-Cr-TO, КТ-1000, PS-1000-TO, КТ-1000-V, КТ-1000-CV, КТ-1000-Cr-TO, КТ-1400, КТ-1400-V, КТ-1400-CV
Složení SiO2 >98%
PS-120, PS-180, PS-300, PS-300-TO,, PS-400, PS-600, PS-600-TO, PS-600-V, PS-600-CV, PS-600-Cr-TO, PS-1000, PS-1000-TO, PS-1000-V, PS-1000-CV, PS-1000-Cr-TO, PS-1400, PS-1400-V, PS-1400-CV

Pro vysokoteplotní izolaci při teplotách do  1200С, teplotní ochrany v různých oblastech průmyslu, pro hasící přikrývky, protipožární podložky, zástěny a závěsy. Pro ochranu před rozstřikem roztavených kovových slitin, nadměrným teplem. Pro výrobu  kompozitních materiálů jako plnivo pro zhotovení termoizolačních rohoží s nebo v kombinaci s plnivy na bázi čedičových,  skleněných nebo jiných vláken.
Vysvětlivky: ТО-tepelné zpracování; V, CV, Cr — impregnační látky zvyšující fyzikálně mechanické a termoizolační vlastnosti.

Křemičitanové vlákno

Složení SiO2 94-96%
КВ-11(6), КВ-11(9), КВ-11-BА, КВ-11-К, КВ-11(6/9) кр, КВ-11(6/9) km
Složení SiO2 >98%
PS-23(6), PS-23(9), PS-23-BА, PS-23-К, PS-23(6/9) µm PS-23(6/9) µm

Pro výrobu křemičitanoveho rohoží pro vysokoteplotní izolaci při teplotě do 1200C pro systémy odvodu spalin a jako zpevňovací materiál v různých třecích systémech. Délka vlákna 50-100mm, průměr 6,9 µm

Křemičitanové sekané vlákno

PS-23(R) délka 4,5-20mm, průměr  6,9µm

Jako zpevňovací materiál v různých třecích systémech s teplotní odolností do  1200С.

křemičitanová síťka

КC-11-LA, КС-11-LA-2, КС-11-LA-1,0-ТО, КС-11-LA-1,5-ТО, КС-11-LA-2,0-ТО, КС-11-LA-А
Možnost impregnace pro přidání doplňkových vlastností

Pro výrobu filtračních elementů určených pro jemnou filtraci tavenin ocelolitin,  temperovaných litin a slitin barevných kovů při lití do forem a kokil.

Hotové výrobky z  křemičitanových  tkanin

Protipožární zástěny, svářečské pokrývky, kuchyňské roušky, termoizolační rukávy, mnohovrstevné izolační materiály s teplotní odolností do 1200С.
Možnost výroby tkanin různé gramáže a rozměrů podle požadavků zákazníků a také výroba s použitím kkanin opatřených folií,   probodávaneho jehlami  rohoží

Protipožární ochrana říčních i námořních lodí,  protipožární plátna  pro lokalizaci požáru v jeho počátku, pokrývky pro svářecí práce a vysokoteplotní ochranu v průmyslu, pro teplotní izolaci systémů odvodu spalin.