Síťky ze skelných vláken

Skelné síťky pro stavebnictví

Nabízíme Vám skelné síťky pro stavebnictví  pro použití v exteriérech a v interiérech. V závislosti na rozměru velikosti ok (hustotě) a pevnosti mají skelné síťky různé charakteristiky a hodí se k různým účelům:  армирование поверхностей при штукатурных работах, а также в системах внешнего утепления

 • Armování litých podlah
 • Armování hydroizolací
 • Opravy prasklin ve štuku
 • Zpevnění styku sádrokartonových desek a jiných deskových materiálů při stavbě příček a podhledů
 • Armování kleneb
 • Armování  sklohorčikových listů
 • Armování  sklocementovích a cementnoporézních listů a desek
 • Armování živičných povrchů

Skelné síťky se vyrábějí ze skla typu „E“ soukanou vazbou s následujícím nasycením vodní  louhoochrannou polymerovou disperzí nebo jinými roztoky.

Skelné síťky pro stavebnictví

OZNAČENÍ SÍŤKY

ROZMĚR OKA, mm

ŠÍŘKA, cm

DÉLKA V ROLI, m

OBLAST POUŽITÍ

SS-50
(bez penetrace)

3.5x3.5

100

500

Skelná síťka určená pro další penetraci a použití ve stavitelství

SS-125
(bez penetrace)

5x5

100

500

SSP-50

2,5х2,5

100

50-1000

Skelná síťka určená pro výztuhu vnitřních příček

SSP-60

5х5

100

50-500

SSP-95

3Х3

120,128

50-400

Skelná síťka určená na stavbu střech, armování štuku, opravy trhlin, styků a.j.

SSS-120

7x5

100

50-300

SSS-145

5x5

100

50

SSS-160

5x5

100

50-300

SSS-330

3,5х3,5

100

 

LSS-60
(samolepící)

 

3х3

4,5

50

Skelná síťka LSS-60 se používá pro překrytí trhlin na stropech a stěnách před stěrkováním, malbou a pro překrytí styků mezi sádrokartonovými deskami

SPA-50, 70, 80, 100, 120, 150, 170, 260, 300
(bez penetrace)

-

128, 146, 164,186

200-400
od 100 do 400 m v závislosti od druhu

Skelné síťky určené pro armování materiálu používaného na zpevnění brusných kotoučů

SPAP-65, 100, 120, 150, 180, 220, 250, 370, 420

-

128, 146, 164,186

od 100 do 200 m  v závislosti od druhu

Skelné síťky pro armování brusných kotoučů. Možnost výroby s fenolovou penetrací.

SSM-50
(bez penetrace)

5x5

128

500    

Skelná síťka pro armování sklohorčikových listů

SSM-85
(bez penetrace)

3x3

120,128

400

SSP-95 (alkalická penetrace)

3Х3

120,128

400

Skelná síťka pro armování sklocementních a cementovoporezních listů a desek

SSDor-300
(bez penetrace)

3,5x3,5

100,200,300

200

Skelná síťka pro armování silničních těles

SSDor -330

3,5х3,5; 7x7

100, 200

100

Skelná tkanina proti hmyzu
SSPmp
(Komar OFF)

2x2

140

30, 60

Skelná síťka pro ochranu stavebních otvorů (oken, dveří) proti hmyzu

Úhlový profil armovaný skelnou tkaninou

Délka profilu - 2,5 m. Šířka skelné síťky - 10х15 cm. Balené po 25ks nebo v krabicích po 100ks.

Určená pro zpevnění rohů při omítání a štukatérských pracích.

V poslední době se skelné síťky stávají stále více žádané při opravárenských a stavebních pracích. To že jejich základ je chemicky neutrální a pevné skelné vlákno jim dává unikátní využitelnost a unikátní fyzikální vlastnosti:

 • Vysoká odolnost proti agresivnímu prostředí
 • Vysoká zatížitelnost v podélném i příčném směru
 • Vysoká přilnavost k minerálním pojivům
 • Schopnost úspěšně zvyšovat pevnost a a jiné mechanické charakteristiky armovaných povrchů.

Kromě toho, skelná síťka vstřebává dodatečná zatížení které jsou svázány se změnami teploty a vlhkosti prostředí.

Použití skelných sítěk s nestabilní  kvalitou vede k tomu, že když se ocitnou v agresivním alkalickém prostředí, ztrácejí své pevnostní charakteristiky. Následkem toho se mohou objevit trhliny a dále může dojít k následnému  zborcení konstrukce.

Je stejně nezbytné znát, že nelze určit kvalitu skelných sítí vizuálně nebo omakem. Proto je naše produkce pod přísnou kontrolou kvality, která garantuje kvalitu produkce pro naše zákazníky.

Skelné síťky fasádní a štukatérské

 • Skelná fasádní síťka  SSS-330  je určena pro vyztužení omítek podezdívek dodatečného vnějšího zateplení fasád.  Skelná síťka je odolná proti žíravinám a také má zvýšenou odolnost proti prasknutí. Její předností je výrazně nižší spotřeba materiálu. Místo dvou vrstev obvykle používané síťky  SSS-160 se aplikuje pouze jedna vrstva síťky сетки SSS-330. Skelná síťka se může používat i při technologii zateplení polystyrenovými deskami. 
 • Skelná omítkářská  SPP-95. Tato skelná síťka má universální vlastnosti. Může být použita jak pro omítkářské práce na lehkých systémech zateplení tak na armování  sklocementovích listů a desek. Skelná síťka má  nízkou měrnou hmotnost— 95 g/m2, a také je vyráběna v rolích větší šíře  — 120 cm.

Skelné síťky pro řezné a brusné kotouče

Skelné armovací síťky SPAP jsou určeny pro zpevnění řezných a brusných kotoučů. Tyto síťky se vyrábějí překrucovanou vazbou s následnou impregnací fenolovým pojivem. Na požadavek zákazníka lze použít pojiva s jiným základem.

Skelná silniční síťka

Skelná silniční síťka SSDOR-330(200). Síťka se vyznačuje vysokými fyzikálně mechanickými vlastnostmi a také šíří. Síť nejenom  zvyšuje produktivitu práce při pokládce silničních povrchů ale i rozšiřuje oblasti použití. Skelná síťka se používá jako armovací materiál při opravě silničních povrchů který částečně absorbuje  mechanické napětí vznikající v silničním povrchu a zároveň ho rozděluje do větší plochy. Zároveň zvyšuje tlumení dynamických zatížení, prodlužuje životnost živičných vrstev, snižuje četnost vzniku  trhlin a brání jejich šíření. Použití   skelné silniční síťky prodlužuje intervaly mezi opravami silničních povrchů.