Elektroizolační skelné tkaniny

Skelná tkanina pro výrobu foliových laminátů a nefoliových izolantů

Základní určení  je pro výrobu laminátových folií které se používají jako základ výroby jednostranných, dvoustranných nebo několikavrstevných tištěných spojů.

Elektroizolační tkaniny se vyznačují unikátními vlastnostmi které dávají výslednému materiálu vysoké mechanické a elektroizolační vlastnosti. Jsou velmi lehce obrobitelné řezáním, vrtáním a lisováním.

Díky svým unikátním vlastnostem elektroizolační skelné tkaniny jsou nenahraditelné pro výrobu nefoliových izolantů. Vysoká mechanická pevnost a elektrická stabilita umožňuje materiál mechanicky obrábět a používat ho pro výrobu součástí elektrických zařízení. Svými vlastnostmi materiály na bázi skelných vláken předčí veškeré materiály z organických vláken a mohou být použity v prostředí zvýšené vlhkosti a vysoké teploty až do 350 0C

Skelné tkaniny pro výrobu ohebných izolací

Tenké elektroizolační tkaniny ze skelných vláken s používají pro výrobu mikanitu, slídových izolací, plstěné izolační slídy a ohebných izolací.

Materiály na základě tenkých elektroizolačních skelných tkanin představují vrstevný elektroizolační materiál vyrobený metodou „mechanického“ lepení slídy na glyptálovém organicko-křemičitém živičném laku následně teplotně vytvrzeném při současném mechanickém stlačení. Výsledný elektroizolační materiál se používá v elektrických strojích a v energetických zařízeních.

OZNAČENÍ MATERIÁLU

OBLAST POUŽITÍ

Elektrizolační tkanina

Тenké skelné tkaniny: E1-24, E1-25, E1-35, E4-35, E1-62PM, E2-62, E2/1-80, E4/1-80, EС-38P, E(с) 4-40P, E1/1-100PM, E3/1-100PM, 771, 2116, 2165, 1080, Е-130, Е-160
skelné tkaniny: E3-180PM, E3-400PM-Т, 7628, 7637, 7642, Е-280, E3-200
Možnost termochemického obrábění s apreturou Z6224 — universální apreturou pro součinnost s polyesterovými, epoxidovými a fenolickými pryskyřicemi.

Šířka od  90 do 150сm
Pro výrobu ohebných izolací, slídových izolací, mikanitu, cuprextitu.
Šířka od  100 do  200 сm, možnost výroby s okajem zpevněným lepidlem.
Pro výrobu textitu a foliových laminátů pro výrobu desek tištěných spojů.