RIZOLIN NA BALKÁNĚ

Vážené dámy a pánové !

Zorganizovali a zrealizovali jsme pracovní cestu, která měla jako svůj hlavní cíl analyzovat skutečnou ekonomickou situaci,vývojové trendy a příležitosti pro partnerství v několika zemích na Balkáně.

Snažili jsme se vzbudit zájem  potenciálních obchodních partnerů o náš výrobek a ukázat jim ljedinečnost, spolehlivost, jednoduchost a širokou škálu aplikací našeho materiálu.

Ukázat také možnost používat materiál «RIZOLIN» i pro opravy a restaurátorské práce, v případě nedostatku  prostředků nebo nemožnosti nové výstavby ( rekonstrukce bydlení, historických památek, míst pro konání bohoslužeb a tak dále. ).

V případě výstavby nových zařízení projektové i stavební firmy jistě ocení nesporné výhody a přínosy použití materiálu «RIZOLIN» jako je snadná doprava, skladování, jednoduchost práce s tímto materiálem (nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu ani kvalifikaci personálu, nevyžaduje žádná další přídavná zařízení ani oheň ani jiné zdroje energie pro pokládku), pevnost, trvanlivost, jedinečnost jeho vlastností výrazně snižuje dobu uvedení do provozu jakéhokoliv objektu, což je nesmírně důležité v zemích, kde doba přípravy na turistickou sezonu je časově omezena;

Naše cesta obsáhla Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko, Makedonii, Kosovo, Albánii, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko a Slovinsko.

Při návštěvě těchto zemí, jsme absolvovali spoustu užitečných jednání a získali řadu kontaktů na firmy, které potvrdily zájem o náš materiál a o spolupráci s námi.

Těšíme se na obhody, které vzniknou jako důsledek této cesty. Vždy si velmi ceníme oboustranně výhodné a dlouhodobé spolupráce.

Na konci této informace bych rád vyjádřil svou hlubokou vděčnost za podporu a účast na úspěšné realizaci naší návštěvy těmto lidem:

 • Vedoucímu obchodu a ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky ve Vídni, panu Ivanu Brožovi,
 • Ředitelce obchodního zastoupení CzechTrade v Rakousku, paní Martině Konecké,
 • Řediteli obchodního zastoupení CzechTrade v Maďarsku, panu Tiboru Bialovi,
 • Vedoucímu obchodního a ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Bukurešti, panu Pavlu Stieglerovi,
 • Řediteli obchodního zastoupení CzechTrade v Rumunsku, panu Michalu Holubovi,
 • Ředitelce obchodního zastoupení CzechTrade v Bulharsku, paní Martině Paříkové,
 • Vedoucímu Obchodního a ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky ve Skopje, panu Milanu Fischerovi,
 • Vedoucí Obchodního a ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Prištině , paní Andree Chalupové,
 • Vedoucí Obchodního a ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Tiraně , panu Ladislavu Lukácsovi,
 • Řediteli obchodního zastoupení CzechTrade v  Černé Hoře, panu Izudinu Gušmirovićovi,
 • Vedoucímu Obchodního a ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Záhřebu, panu Bohuslavu Zavadilovi,
 • Řediteli obchodního zastoupení CzechTrade v Chorvatsku , panu Robertu Vindišovi.

Všem přejeme pevné zdraví, mnoho úspěchů v práci i v osobním životě.

Veselé vánoce a šťastný nový rok !