Rizolin – spolehlivost, pevnost, dlouhověkost, jednoduché použití, záruka kvality

Rizolin – spolehlivost, pevnost, dlouhověkost, jednoduché použití, záruka kvality

Certifikace

Rizolin – samolepící materiál, jehož základem je pevné sklovlákno, které je naimpregnováno asfaltovo-polymerní směsí obsahující speciální přísady zajišťující jeho jedinečné vlastnosti a rozšiřující škálu jeho použití.

rizolin

V současnosti se ve stavebnictví, opravárenství i při rekonstrukcích používá celá řada nejrůznějších existujících materiálů a technologií a všechny si našly svého spotřebitele a své místo na trhu.

Dali jsme si tedy za úkol vytvořit maximum luxusu, spolehlivosti a bezpečnosti pro naše zákazníky, kterými jsou

  • tzv. koncoví zákazníci (vlastníci střech, základů apod.)
  • Lidé pracující s našimi materiály (stavebníci a opraváři)
  • Projektanti
  • Zástupci obchodních společností

Provedli jsme průzkum mezi různými skupinami potenciálních zákazníků a vzali v úvahu maximum jejich přání a připomínek. Výsledkem naší práce je RIZOLIN, který řeší stávající problémy jednoduše, jasně – srozumitelně a bezpečně! Kvalita zboží, jeho dlouhá životnost, spolehlivost a manipulační jednoduchost musí být na nejvyšší úrovni. Zároveň cena musí být srozumitelná a přijatelná pro spotřebitele.

Snažili jsme se docílit souladu těchto ukazatelů. Prověřování našeho materiálu RIZOLIN (časem a extrémními pracovními podmínkami), výsledky výzkumů a testů náležitých orgánů na území EU i v jiných zemích, ohlasy spotřebitelů a rostoucí zájem o náš výzkum a vývoj jsou důkazem správnosti našich rozhodnutí. Srovnávací analýza ukázala, že použitím "Rizolinu" na 1m2 jsou výrazně levnější náklady pro zákazníka. Závěrečné zprávy oficiálních výzkumů potvrzují efektivitu, bezpečnost a spolehlivost našeho materiálu.

Škála použití RIZOLINU je široká. Jsou to ocelové, dřevěné, betonové povrchy, plechové a měkké střešní krytiny, bazény, základy, kovová potrubí a nádrže.

Neohenní metoda využití je hlavní předností RIZOLINU umožňující jeho použití na objektech s vysokým stupněm nebezpečí požáru: v petrochemickém, textilním a papírenském průmyslu i při výrobě celulózy.

«RIZOLIN» je nepostradatelný při provádění nouzových oprav, uspořádání střechy, při protiradonové izolaci budov a staveb, při protikorozní izolaci různých nádob, nádrží a potrubí.

RIZOLIN je inovačním a vysoce technologickým materiálem, který nastupuje na místo starých navařujících se asfaltových polymerních materiálů a úspěšně konkuruje materiálům „nových technologii“. Díky zvláštnímu složení se spolehlivě přichytí na jakýkoliv povrch.
Pro práci s tímto materiálem není třeba speciálních nástrojů a nářadí, není třeba ani důkladné očištění či jiná speciální příprava povrchu, ani ředění speciálních roztoků a jejich použití, není potřeba ani použití otevřeného ohně!

Popis výrobku

Základem materiálu je sklovité vlákno, na něž se nanáší speciální asfaltovo-polymerní směs, která zajišťuje vysoké fyzikální a mechanické vlastnosti - pevnost, odolnost proti vodě, tepelnou a zvukovou izolaci, dlouhou životnost, pružnost, spolehlivost a dokonalou přilnavost ke všem povrchům a při lepení na sebe. Tyto vlastnosti zaručují nejvyšší kvalitu materiálu.

Toto umožňuje použití RIZOLINU nejen na hladké povrchy, ale i na provádění rekonstrukcí na odlehlých, špatně přístupných místech, skladování materiálu na ploše jakékoliv velikosti a uplatnit technologii QUILT opravy.

„Rizolin“ je ekologický, spolehlivý a bezpečný! Pro práci s rizolinem nepotřebujete žádné praktické znalosti!

Provozní teplota RIZOLINU je od -50°C do +60°C, proto je použitelný prakticky při jakýchkoliv klimatických podmínkách.

Hlavní odlišnost a unikátnost materiálu „rizolin“ spočívá v tom, že je SAMOLEPICÍ!

Rizolin se vyrábí v rolích šíře 1m a délky 10m, což je obrovskou výhodou při manipulaci, transportu, skladování i při montáži.

Ve srovnání s analogovými materiály u RIZOLINU není potřeba speciálního drahého dodatečného vybavení a velkou výhodou je i snadné použití – z veškerých montážních nástrojů budete potřebovat pouze nůž na rozřezání, váleček na přiválcování materiálu k základu a nářadí na odstranění prachu z povrchu, například: smeták nebo zahradní vysavač.

Montáž RIZOLINU se provádí při průměrné denní teplotě nad 15°C. Podklad musí být suchý a naprosto čistý-prachu zbavený, překrývací pruh má šířku 5-10 cm. Před pokládkou materiálu stačí odstranit oddělovací antiadhézní papír nebo fólii, přiložit k povrchu a uválcovat válcem. Při izolování trubek se RIZOLIN dává do 1-2 vrstev, přičemž se dané vrstvy musí překrývat spirálovitě při každém obepnutí.

«Rizolin» FSa a FSm je rolovací materiál se samolepicí vrstvou na jedné straně a hliníkovou nebo měděnou fólií na vnější straně. Používá se pro vnější povrchy: střechy, potrubí ventilační, nádrže. Fóliová povrchová úprava materiálu zvyšuje několikrát ochranu před UV zářením, a tím prodlužuje jeho životnost (více než na 20 let). V případě nutnosti je možné také natírat foliovanou vrstvu RIZOLINU konvenčními syntetickými barvivy jakékoliv barvy dle Vašeho přání.

Rizolin As – rolovací - srolovaný materiál, oboustranně samolepící. Je ideálním materiálem pro hydroizolaci základů, bazénů, balkónů, lodžií, okapů, sklepů, železobetonových a kovových nádrží, mezipatrové hydroizolace, navazujících stěn, spojů, vzduchotechniky. Vzhledem k vysoké přilnavosti k povrchu oceli se materiál osvědčil při hydroizolaci částí podzemních a povrchových potrubí, uzavíracích ventilů, topných sítí a dalších technologických zařízení.

1. Rozbalení a umístění na místo aplikace

2. Odstranění ochranného filmu

3. Umístění na připravený povrch

4. Přitlačení k povrchu pomocí válečku


Poslat zprávu

Vaše emailová adresa:
Zpráva Název:
Text zprávy: